Behandlingar

På den här sidan kan du välja tillgängliga behandlingar

Vi är kopplade till epassi så det går bra att betala din behandling via dem.

Reikihealing

Reiki är en enkel japansk avslappnings- och healingmetod, en beröringsteknik som gör att man tar upp mer livsenergi. Reiki stärker och balanserar immunförsvaret och hjälper oss att fylla på och öka vår energi. Är det obalans i energisystemet resulterar detta i att vi känner oss trötta och kan i sin tur påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt. Reiki lindrar bl a stress, oro, ångest, huvudvärk, trötthet, sömnlöshet, smärta, rädsla, sorg mm.

Reikihealing - Distans

Reiki kan också sändas på distans. Den är oberoende av tid och rum.

Reiki är en enkel japansk avslappnings- och healingmetod, en beröringsteknik som gör att man tar upp mer livsenergi. Reiki stärker och balanserar immunförsvaret och hjälper oss att fylla på och öka vår energi. Är det obalans i energisystemet resulterar detta i att vi känner oss trötta och kan i sin tur påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt. Reiki lindrar bl a stress, oro, ångest, huvudvärk, trötthet, sömnlöshet, smärta, rädsla, sorg mm. 

Kristallhealing

Kristallhealing är en utmärkt metod att använda vid s k chakrabalanseringar. Är chakrana ur balans kan mentala, emotionella och fysiologiska problem uppstå. Kristaller koncentrerar, lagrar och överför energier av olika slag. De anses ha en stark effekt på de energier som omger människokroppen. När energierna råkar i obalans korrigerar och återställer kristallerna harmonin. Kristaller påskyndar läkningsprocessen, stärker nervsystemet, aktiverar intuitionen och skärper intellektet.

I kristallhealingbehandlingarna använder jag mig av kristaller, tonstavar och aurasomaoljor. Tonstavar förstärker stenens egen energi. Varje chakra har en egen ton. Aromaoljor är växtens själ. Aromaoljor renar och stärker chakrana. Tillsammans utgör de en perfekt kombination för att rena och balansera chakrana och resten av auran för att kroppen skall komma i balans och harmoni.

Aura clearing – Andlig kirurgi

En total rening av energikroppen. Detta är en kraftfull behandlingsform som utförs i kombination med en healingbehandling. Med denna typ av behandling arbetar man i energifältet omkring personen och lossar på s k blockeringar som hindrar energin att flöda fritt i kroppens energisystem. En fantastisk metod för att frigöra bl a trauman. Ta bort negativa händelser i det förflutna. Ta bort rädslor och frigöra väg för framtiden. Även fysiska åkommor kan lindras, vilka ofta beror på mentala orsaker. Avslutas med avkopplande och läkande healing.

Soundhealing

Med hjälp av högfrekventa tonstavar och aurasomaoljor balanseras och renas chakrana och det eteriska fältet.

Coachningssamtal enligt Metakommunikationsmodellen

Vill du må bättre i knopp och kropp. Behöver du prata med någon. Lufta ventilerna. Släppa frustration och tankebördor. Prata ut och få nya infalls- och synvinklar på tillvaron, bli motiverad och få kraft och energi till handling, släppa taget och gå vidare och kanske t o m våga vika in på nya vägar i livet som ger mer glädje och lätthet, då kan denna samtalsform hjälpa dig på vägen. Jag är certifierad Metakommunikatör och kan hjälpa dig i din förändringsprocess.

Rulla till toppen