Kurser

Reiki I
I denna kurs får Du lära Dig grunden I Reikin. Reikins historia, var det började till Reikins oändliga möjligheter. Du får lära Dig hur Du behandlar Dig själv, andra människor, djur, växter och mycket mer. En viktig del i Reikins helhet är kunskap om auran och chakrasystemet vilket vi också kommer att förkovra oss i. Du erhåller 4 st initieringar (energiöverföringar) för att öppna upp din kanal för reikienergin som för alltid kommer att finnas tillgänglig för Dig. Reiki är ett underbart verktyg för den som bl a vill komma vidare i sin andliga och personliga utveckling.

Förkunskaper: Inga

Kostnad:  2.300:- privat inkl. moms, företag exkl moms

 

Reiki II
I denna kurs får Du ytterligare en initiering och tillgång till symboler som Du kan använda Dig av för att bl a öka energiflödet vid dina behandlingar och vid distanshealing (Du får lära dig att skicka healing till människor eller situationer framåt, bakåt eller här och nu). Efter denna kurs kan man om man så vill samarbeta i olika grupper för ett globalt helande som t e x sända healing till djur och människor i krigsdrabbade områden, naturkatastrofer m m.

Förkunskaper: Reiki I

Kostnad: 2.300:- privat inkl. moms, företag exkl. moms


Kristallhealingkurs
Du får lära Dig en unik healingteknik med diverse verktyg såsom, pendel, aromaoljor, tonstavar och kristaller Dessa verktyg balanserar effektivt kroppens chakran som i sin tur påverkar vårt energifält. Är chakrana ur balans så påverkar det kroppens immunförvar eftersom vi inte får till oss tillräckligt med livsenergi. En kraftfullt renande och medvetandegörande behandlingsform.

3 500:- privat inkl. moms, företag exkl. moms

Karunakurser Förkunskaper: ART-Avancerad Reikiteknik alt Reikimaster

KarunaReikins®healingsystem är en fortsättning på Reikisystemet. Karuna är sanskrit och betyder barmhärtig handling. KarunaReiki® undervisas av dem som är registrerade vid The International Center of Reiki Training. Karunasymbolerna är så kraftfulla och av så hög energinivå att man bör vara energimässigt förberedd för dem. Karuna är en unik metod som öppnar upp för att arbeta med de högsta  energierna i form  av bl a  Jungfru Maria, Jesus,  Kuan-Yin, St Germain och andra uppstigna mästare, änglar och ärkeänglar. De första kurserna initierar eleven till 8 olika healingenergier som förknippas med specifika symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och ge kraftfull healing.

2.300:- privat inkl. moms, företag exkl. moms

Medial Introduktionskurs

Denna kurs är för dig som känner dig nyfiken på andligheten och vill öppna upp dig och veta mer, men ändå inte riktigt vet var du skall börja. Många frågor kommer att bli besvarade under kursen och vem vet vilka nya vägar som kommer att öppna sig för just dig…

Bl.a ingår detta: Meditationer, pendelteknik, healing, rening av rum – rening av auran, kroppens energifält – auran – chakran. Pekare – Vår tids mest använda intuitiva sökredskap. Änglar – Hur kan vi komma närmare dem och hur kan de komma närmare oss? Kristaller – De vanligaste kristallerna. Deras namn och deras funktion m m

Kostnad: 900:-

 

Guidade meditationer ingår i alla kurser.

 

 

 

Reiki I

21-22 september 2019  (1 plats kvar)

Reiki II

17-18 augusti 2019

Medial Introduktion

29 september 2019

ART- Avancerad  Reikiteknik

24 november 2019

Reikimasterkurs

Hösten 2019

Karuna I och Karuna II

Efter förfrågan

Kristallhealingkurs

Hösten  2019
UA-118563930-1